Spolek elegantních dam

Velká přehlídka

Velká přehlídka

Velká přehlídka je upravená forma přehlídky šatů a prádla pro 8 - 9 účastnic. V této formě přehlídky zabezpečujeme profesionální moderování členkou z našich vlastních řad. Větší množství modelek zabezpečuje detailní pokrytí i širokého časového rozmezí bez vynechání jediného modelu. Součástí komentáře není pouze oblékání, ale i široký rámec historických událostí nebo společenských zvyků, které módu zásadně ovlivňovaly. Dle charakteru vaší akce lze přehlídku sestavit na libovolně velké časové rozmezí od gotiky po 50. léta 20. století. V krátkém časovém úseku se lze zaměřit na detail, v delším lze vybrat nejtypičtější model příslušné éry

  • Spodní prádlo a plavky
  • Odpolední šaty
  • Večerní šaty

Počet účinkujících: 8 – 9 (+ 1 moderátoka)

Doba trvání: 20 minut

Galerie

facebook vytvořil: CHOCHOLE